Admitere ONLINE
Perioada de înscriereCriterii de admitere

LICENȚĂ
3 - 25 iulie 2023

70% media de la Bacalaureat

30% nota/media aritmetică la alegerea candidatului la una din probele de la Bacalaureat: limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie (biologie vegetală și animală, anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) sau geografie.

MASTER
3 - 21 iulie 2023

10% Probă scrisă (eseu)/online

90% Media anilor de studii de licență

Număr locuri disponibile Licenţă - Sesiunea a II-a

Număr locuri disponibile Master - Sesiunea a II-a

 
Alege programul de studii dorit
LICENȚĂMASTER
Zootehnie Antreprenoriat în producțiile animaliere
Tehnologia prelucrării produselor agricole Tehnologii speciale în industria alimentară
Protecția Consumatorului și a Mediului Biosecuritatea produselor alimentare
Controlul și expertiza produselor alimentare  Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare
(cu predare în limba engleză Food safety and biosecurity)
Științe gastronomice   Controlul și expertiza alimentelor ecologice, Halal și Kosher
  Expertiza produselor agroalimentare
NUMĂR DE LOCURI ADMITERE
LICENȚĂ

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de licență 

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot 

fi școlarizați

    

 Facultatea de INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 25 64

Zootehnie Zootehnie IF/240 35
Ingineria produselor alimentare Tehnologia prelucrării produselor agricole IF/240 40
Protecția consumatorului și a mediului IF/240 30
Controlul și expertiza produselor alimentare IF/240 40
Științe inginerești aplicate Științe gastronomice IF/240 30
MASTER

 

Domeniul 

 

Programul de studii

 universitare de master

 

Foma de învățământ/

Nr credite

 

Nr. maxim de studenți ce pot fi

școlarizați

    

 Facultatea de INGINERIA ȘI GESTIUNEA PRODUCȚIILOR ANIMALIERE

 Bd. Mărăşti, nr. 59 Tel: 021-318 25 64   

Zootehnie Antreprenoriat în producțiile animaliere IF/120

25 buget

50 taxă

Ingineria produselor alimentare Tehnologii speciale în industria alimentară IF/120

25 buget

37 taxă

Biosecuritatea produselor alimentare IF/120

50 buget

13 taxă

Expertiza produselor agroalimentare IF/120

30 buget

32 taxă

Siguranța și biosecuritatea produselor alimentare (cu predare în limba engleză Food safety and biosecurity) IF/120

50 buget

13 taxă

*IF - învățământ cu frecvență
 

Ai nevoie de ajutor? Vrei informații suplimentare?
Intră în grupul de WhatsApp

 
 

Vezi turul facultății făcut de
Antonia!

 

Descoperă-ți pasiunile și alege-ți o profesie
de viitor la USAMV București!

 
 
 
ÎNSCRIE-TE ÎN 3 PAȘI
 
 
 

Ești nehotărât, vrei să cunoști campusul?

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programează o discuție cu unul din consilierii Centrului de Consiliere și Orientare în Carieră.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 
Află detalii despre Programele de Studii disponibile. Vezi aici
Vrei să afli mai multe despre viata #extraordinară de student la USAMV? Vezi aici ghidul studentului
Vrei să afli istoricul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară? Vezi aici
 
 
 

LICENȚĂ 2023

 

REZULTATE FINALE - ADMITERE LICENȚĂ 2023

ZOOTEHNIE

 

CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

 

PROTECȚIA CONSUMATORULUI ȘI A MEDIULUI

 

ȘTIINȚE GASTRONOMICE

 

TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE

 

Lista finală a candidaţilor absolvenți de licee situate în mediul rural înmatriculați pe locurile cu finanţare de la buget

Lista candidaților înmatriculați pe locurile acordate în afara cifrei de școlarizare aprobate, pentru studii gratuite, absolvenților cu diplomă de bacalaureat proveniți din centrele de PLASAMENT (art. 205, alin. (5) din Legea nr. 1/2011)

 

 

REZULTATE PROVIZORII - ADMITERE LICENȚĂ 2023

ZOOTEHNIE

 

CONTROLUL ȘI EXPERTIZA PRODUSELOR ALIMENTARE

 

PROTECȚIA CONSUMATORULUI ȘI A MEDIULUI

 

ȘTIINȚE GASTRONOMICE

 

TEHNOLOGIA PRELUCRĂRII PRODUSELOR AGRICOLE

 

Lista provizorie a candidaţilor absolvenți de licee situate în mediul rural pentru locurile cu finanţare de la buget

Lista provizorie a candidaţilor din categoria „Români de pretutindeni“ pentru locurile cu finanţare de la buget

LISTA PROVIZORIE A CANDIDAȚILOR DE ETNIE RROMĂ PENTRU LOCURILE CU FINANȚARE DE LA BUGET

LISTA CANDIDAȚILOR DE ETNIE RROMĂ ELIGIBILI PENTRU REDISTRIBUIRE

 

Desfășurarea concursului

 

Puteți vizualiza regulamentul privind admiterea la Ciclul I: studiile universitare de licență pentru anul universitar 2023-2024 accesând următoarele documente:

 

 

Documente necesare

 

Completarea și depunerea documentelor dosarului de înscriere (se depune on-line un singur dosar de înscriere pentru toate opțiunile selectate) de către candidat presupune atașarea următoarelor documente în secțiunea dedicată încrierii on-line:

  • Formularul de înscriere (se precizează, prin cifre, prioritatea pentru domeniile/ programele de studii din formularul de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii);
  • diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă;
  • adeverinţă eliberată de liceu, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2023;
  • certificatul de naştere;
  • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
  • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitanţii sunt apţi pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează;
  • fotografie tip carte de identitate (* vor fi depuse 4 fotografii în 10 zile de la începerea anului universitar 2023-2024);
  • buletinul sau cartea de identitate;
  • documente care justifică proveniența din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi și persoane cu dizabilități).

 

Documentele încărcate în format digital (scan sau poză) trebuie să fie lizibile.

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016). Încărcarea documentelor de către candidat în formularul de admitere online este realizată cu asumarea responsabilității acestora cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale / scanate și cele originale.

Dosarele incomplete / formulare de înscriere - online incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

 

 

 

Înscrie-te online acum accesând https://admitere.usamv.ro!

 

Arhivă: