BIOSECURITATEA PRODUSELOR ALIMENTARE

 
 

DOMENIUL: INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

Programul de studiu: Biosecuritatea Produselor Alimentare / Food Safety and Biosecurity

FORMA DE ÎNVĂTĂMÂNT: CURSURI DE ZI

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT 2023-2024 (nou)